یکشنبه ۲۳ ژانویه، ورزشگاه «سلهرست پارک» میزبان دوئل کریستال پالاس و لیورپول در بیست و سومین دوره لیگ برتر انگلیس خواهد بود.

کریستال پالاس مقابل لیورپول
روز شنبه 22 ژانویه در ورزشگاه "اولدترافورد" دوئل منچستریونایتد و وستهم در بیست و سومین دوره لیگ برتر انگلیس برگزار خواهد شد.

منچستریونایتد مقابل وستهم

مصاحبه

رای