در تاریخ 21 می، در بازی سی و هشتمین دوره لیگ 1 فرانسه، در ورزشگاه پیر موروی (Villeneuve-d'Ascq)، دو باشگاه لیل و رن به مصاف هم خواهند رفت.

لیل vs رن
در تاریخ 21 اردیبهشت در دیدار رفت مرحله سی و هشتم لیگ یک فرانسه، تیم های لنز و موناکو به مصاف هم خواهند رفت. این مسابقه در ورزشگاه "بولارد دللیس" (لنز) برگزار خواهد شد.

لنس vs موناکو
در تاریخ 1 می، در دیدار سی و پنجمین دوره لیگ 1 فرانسه، در ورزشگاه لویی دوم (موناکو)، تیم های موناکو و آنجر به مصاف هم خواهند رفت.

موناکو مقابل آنجر
روز شنبه 23 آوریل 2022 در "ژوفروی گیچارد" سنت اتین، تیمی به همین نام میزبان موناکو خواهد بود.

سنت اتین - موناکو
15 آوریل، در بازی سی و دومین دوره لیگ 1 فرانسه، در ورزشگاه روازون پارک (رن)، دو باشگاه رن و موناکو به مصاف هم خواهند رفت.

رن - موناکو
در تاریخ 16 آوریل در دیدار رفت مرحله سی و دوم لیگ یک فرانسه دو تیم لیل و لنز به مصاف هم خواهند رفت. این مسابقه در ورزشگاه پیر موروی (Villeneuve-d'Ascq) برگزار خواهد شد.

لیل در مقابل لنس
19 مارس در چارچوب مرحله بیست و نهم لیگ یک فرانسه، تیم های نانت و لیل به مصاف هم خواهند رفت. این دیدار در ورزشگاه Beaujoire Arena (نانت) برگزار خواهد شد.

نانت vs لیل
در چارچوب دور بیست و هشتم لیگ 1 فرانسه در ورزشگاه استراسبورگ، تیم های استراسبورگ و موناکو قدرت خود را می سنجند.

استراسبورگ - موناکو
12 مارس، به عنوان بخشی از دور بیست و هشتم لیگ 1 فرانسه، در استادد لا موسون (مونپلیه)، تیم های مون پلیه و نیس قدرت خود را می سنجند.

مونپلیه مقابل نیس
در 6 مارس، در چارچوب بیست و هفتمین دوره لیگ یک فرانسه، دو باشگاه مارسی و موناکو به مصاف هم خواهند رفت. این دیدار به میزبانی ورزشگاه ولودروم (مارسی) برگزار خواهد شد.

مارسی - موناکو
4 مارس در چارچوب بیست و هفتمین دوره لیگ یک فرانسه در استادیوم دو موستور (لورین)، تیم های لوریان و لیون قدرت خود را می سنجند.

لوریان مقابل لیون
20 فوریه در چارچوب بیست و پنجمین دوره لیگ یک فرانسه، تیم های بوردو و موناکو به مصاف هم خواهند رفت. این بازی در استادیوم بوردو (بوردو) برگزار خواهد شد.

بوردو مقابل موناکو

13 فوریه، در دیدار بیست و چهارمین دوره لیگ 1 فرانسه، موناکو و لوریان به مصاف هم خواهند رفت. این دیدار به میزبانی ورزشگاه لویی دوم (موناکو) برگزار می شود.

موناکو - لوریان
در چارچوب بیست و چهارمین دوره لیگ یک فرانسه، 22 بهمن ماه، تیم های مون پلیه و لیل به مصاف هم خواهند رفت. این مسابقه در استادیوم دولا موسون (مونپلیه) برگزار خواهد شد.

مونپلیه مقابل لیل
15 بهمن ماه در چارچوب بیست و سومین دوره لیگ یک فرانسه، تیم های استراسبورگ و نانت به مصاف هم خواهند رفت. این دیدار در ورزشگاه استراسبورگ برگزار خواهد شد.

استراسبورگ - نانت
در تاریخ 21 ژانویه در مرحله بیست و دوم لیگ 1 فرانسه دو تیم لیون و سنت اتین به مصاف هم خواهند رفت. این دیدار به میزبانی ورزشگاه پارک المپیک لیون (لیون) برگزار خواهد شد. 

لیون - سنت اتین
16 ژانویه در چارچوب بیست و یکمین دوره لیگ یک فرانسه، تیم های استراسبورگ و مون پلیه به مصاف هم خواهند رفت. این دیدار در ورزشگاه استراسبورگ برگزار خواهد شد.

استراسبورگ - مون پلیه
در تاریخ 15 ژانویه در مرحله بیست و یکم لیگ 1 فرانسه دو تیم پی اس جی و برست به مصاف هم خواهند رفت. این دیدار به میزبانی ورزشگاه پارک دو پرنس (پاریس) برگزار خواهد شد.

پی اس جی مقابل برست

مصاحبه

رای