روز شنبه 23 آوریل 2022 در "ژوفروی گیچارد" سنت اتین، تیمی به همین نام میزبان موناکو خواهد بود.

سنت اتین - موناکو
در تاریخ 21 ژانویه در مرحله بیست و دوم لیگ 1 فرانسه دو تیم لیون و سنت اتین به مصاف هم خواهند رفت. این دیدار به میزبانی ورزشگاه پارک المپیک لیون (لیون) برگزار خواهد شد. 

لیون - سنت اتین

مصاحبه

رای