روز شنبه 23 آوریل 2022 در "ژوفروی گیچارد" سنت اتین، تیمی به همین نام میزبان موناکو خواهد بود.

سنت اتین - موناکو
روز جمعه، 22 آوریل، دوئل بین ولفسبورگ و ماینز در ورزشگاه فولکس واگن آرنا در چارچوب سی و یکمین دوره بوندسلیگا آلمان برگزار خواهد شد.

ولفسبورگ - ماینتس

مصاحبه

رای