22 می در دیدار رفت مرحله سی و هشتم سری آ ایتالیا دو تیم اینتر و سمپدوریا به مصاف هم خواهند رفت. این دیدار در ورزشگاه جوزپه مه آتزا آرنا (سن سیرو) (میلان) برگزار خواهد شد.

اینتر و سمپدوریا
در تاریخ 15 می در دیدار رفت مرحله سی و هفتم سری آ ایتالیا دو تیم ناپولی و جنوا به مصاف هم خواهند رفت. این مسابقه در ورزشگاه "Stadium im. Maradona" (ناپل) برگزار می شود.

ناپولی - جنوا
در تاریخ 25 آوریل، ساسولو و یوونتوس در بازی سی و چهارمین دوره سری آ ایتالیا به مصاف هم خواهند رفت. این دیدار در ورزشگاه آرنا ماپی - سیتا دل تریکولر (رجیو نل امیلیا) برگزار خواهد شد.

ساسولو - یوونتوس
در تاریخ 24 آوریل، در بازی سی و چهارمین دوره سری آ ایتالیا، در ورزشگاه "کارلو کاستلانی" (امپولی)، تیم های امپولی و ناپولی به مصاف هم خواهند رفت.

امپولی مقابل ناپولی
24 آوریل در چارچوب سی و چهارمین دوره سری آ ایتالیا، دو باشگاه لاتزیو و میلان به مصاف هم خواهند رفت. این بازی در ورزشگاه المپیک رم برگزار می شود.

لاتزیو مقابل میلان
در تاریخ 10 آوریل در دیدار رفت مرحله سی و دوم سری آ ایتالیا، تیم های ساسولو و آتالانتا به مصاف هم خواهند رفت. این مسابقه در ورزشگاه آرنا ماپی - سیتا دل تریکلور (رجیو نل امیلیا) برگزار خواهد شد.

ساسولو - آتالانتا
9 آوریل در چارچوب سی و دومین دوره سری آ ایتالیا، دو باشگاه کالیاری و یوونتوس به مصاف هم خواهند رفت. این بازی در ورزشگاه "سردگنا آرنا" (کالیاری) برگزار می شود.

کالیاری - یوونتوس
9 آوریل در دیدار رفت مرحله سی و دوم سری آ ایتالیا دو تیم اینتر و ورونا به مصاف هم خواهند رفت. این دیدار در ورزشگاه جوزپه مه آتزا (سن سیرو) (میلان) برگزار خواهد شد.

اینتر و ورونا
4 آوریل در سی و یکمین دوره سری آ ایتالیا دو تیم میلان و بولونیا به مصاف هم خواهند رفت. این دیدار در ورزشگاه جوزپه مه آتزا (سن سیرو) (میلان) برگزار خواهد شد.

میلان - بولونیا
3 آوریل در چارچوب سی و یکمین دوره سری آ ایتالیا، دو باشگاه آتالانتا و ناپولی به مصاف هم خواهند رفت. این دیدار به میزبانی ورزشگاه اتلتی آتزوری دیتالیا (برگامو) برگزار خواهد شد. 

آتالانتا - ناپولی
در تاریخ 2 آوریل، در بازی سی و یکمین دوره سری آ ایتالیا، در ورزشگاه المپیکو (رم)، لاتزیو و ساسولو قدرت خود را می سنجند.

لاتزیو - ساسولو
19 مارس، به عنوان بخشی از سی امین دور سری آ ایتالیا، در ورزشگاه "استادیوم مارادونا" (ناپل)، تیم های ناپولی و اودینزه قدرت خود را می سنجند.

ناپولی - اودینزه
در تاریخ 19 مارس، در چارچوب سی امین دوره سری آ ایتالیا، تیم های اینتر و فیورنتینا به مصاف هم خواهند رفت. این دیدار در ورزشگاه جوزپه مه آتزا (سن سیرو) (میلان) برگزار خواهد شد.

اینتر و فیورنتینا
12 مارس، در چارچوب بیست و نهمین دوره سری آ ایتالیا، در ورزشگاه لوئیجی فراریس آرنا (جنوا)، تیم‌های سمپدوریا و یوونتوس قدرت خود را می‌سنجید.

سمپدوریا - یوونتوس
در بیست و ششمین دوره سری آ ایتالیا، 20 فوریه، تیم‌های اینتر و ساسولو به مصاف هم خواهند رفت. این دیدار در ورزشگاه جوزپه مه آتزا (سن سیرو) (میلان) برگزار خواهد شد.

اینتر و ساسولو
در تاریخ 13 فوریه، در چارچوب دور بیست و پنجم سری آ ایتالیا، در ورزشگاه جوزپه مه آتزا (سن سیرو) (میلان)، تیم‌های میلان و سمپدوریا قدرت خود را می سنجند.

میلان - سمپدوریا
در تاریخ 13 فوریه، به عنوان بخشی از بیست و پنجمین دور سری آ ایتالیا، در ورزشگاه اتلتی آتزوری دیتالیا (برگامو)، تیم‌های آتالانتا و یوونتوس قدرت خود را می سنجند.

آتالانتا - یوونتوس
6 فوریه در چارچوب بیست و چهارمین دوره سری آ ایتالیا در آلیانتس آرنا (تورین)، تیم های یوونتوس و ورونا قدرت خود را می سنجند.

یوونتوس - ورونا
در تاریخ 5 فوریه، در چارچوب دور بیست و چهارم سری آ ایتالیا، فیورنتینا و لاتزیو به مصاف هم خواهند رفت. این دیدار به میزبانی ورزشگاه آرتمیو فرانچی (فلورانس) برگزار خواهد شد. 

فیورنتینا - لاتزیو
لاتزیو و آتالانتا روز 22 ژانویه در بیست و سومین دوره از سری آ ایتالیا به مصاف هم خواهند رفت. این دیدار به میزبانی ورزشگاه المپیک رم برگزار می شود.

لاتزیو - آتالانتا
22 ژانویه، به عنوان بخشی از بیست و سومین دور سری آ ایتالیا، در ورزشگاه "جوزپه مه آتزا (سن سیرو)" (میلان)، تیم های اینتر و ونیز قدرت خود را می سنجند.

اینتر مقابل ونیز
17 ژانویه، به عنوان بخشی از بیست و دومین دور سری آ ایتالیا، در ورزشگاه جوزپه مه آتزا (سن سیرو) (میلان)، تیم‌های میلان و اسپتیا قدرت خود را می سنجند.

میلان - اسپزیا

مصاحبه

رای