در تاریخ 28 آوریل، در دیدار 1/2 نهایی جام کنفرانس یوفا، در کینگ پاور آرنا (لستر)، دو باشگاه لستر و رم به مصاف هم خواهند رفت.

لستر vs رم

مصاحبه

رای