روز دوشنبه 11 آوریل 2022 در والنسیا، رایو وایکانو در ورزشگاه خود میزبان والنسیا خواهد بود.

رایو وایکانو - والنسیا
روز یکشنبه 20 مارس 2022 در رامون سانچز پیزخوان سویا، تیمی به همین نام به مصاف رئال سوسیداد خواهد رفت.

سویا - رئال سوسیداد
مایورکا در روز دوشنبه ۱۴ مارس ۲۰۲۲ در ورزشگاه Iberostar Arena در پالما د مایورکا به مصاف رئال مادرید خواهد رفت.

مایورکا مقابل رئال

مصاحبه

رای