در چارچوب دور بیست و هشتم لیگ 1 فرانسه در ورزشگاه استراسبورگ، تیم های استراسبورگ و موناکو قدرت خود را می سنجند.

استراسبورگ - موناکو
15 بهمن ماه در چارچوب بیست و سومین دوره لیگ یک فرانسه، تیم های استراسبورگ و نانت به مصاف هم خواهند رفت. این دیدار در ورزشگاه استراسبورگ برگزار خواهد شد.

استراسبورگ - نانت
16 ژانویه در چارچوب بیست و یکمین دوره لیگ یک فرانسه، تیم های استراسبورگ و مون پلیه به مصاف هم خواهند رفت. این دیدار در ورزشگاه استراسبورگ برگزار خواهد شد.

استراسبورگ - مون پلیه

مصاحبه

رای