در 6 مارس، در چارچوب بیست و هفتمین دوره لیگ یک فرانسه، دو باشگاه مارسی و موناکو به مصاف هم خواهند رفت. این دیدار به میزبانی ورزشگاه ولودروم (مارسی) برگزار خواهد شد.

مارسی - موناکو
در 6 مارس در چارچوب بیست و هفتمین دوره مسابقات نمونه اسپانیا، دو باشگاه الچه و بارسلونا به مصاف هم خواهند رفت. این دیدار به میزبانی ورزشگاه "مانوئل مارتینز والرو" (الچه) برگزار می شود. 

الچه مقابل بارسلونا

مصاحبه

رای