20 فوریه در چارچوب بیست و پنجمین دوره لیگ یک فرانسه، تیم های بوردو و موناکو به مصاف هم خواهند رفت. این بازی در استادیوم بوردو (بوردو) برگزار خواهد شد.

بوردو مقابل موناکو

مصاحبه

رای