4 مارس در چارچوب بیست و هفتمین دوره لیگ یک فرانسه در استادیوم دو موستور (لورین)، تیم های لوریان و لیون قدرت خود را می سنجند.

لوریان مقابل لیون
13 فوریه، در دیدار بیست و چهارمین دوره لیگ 1 فرانسه، موناکو و لوریان به مصاف هم خواهند رفت. این دیدار به میزبانی ورزشگاه لویی دوم (موناکو) برگزار می شود.

موناکو - لوریان

مصاحبه

رای