پیش بینی و شرط بندی روی موناکو مقابل ASVEL، آمار، شانس. 20 ژوئن. آیا میزبان در سومین مسابقه این سری برنده خواهد شد؟

موناکو vs ASVEL
پیش بینی و شرط بندی در لاریسا در مقابل پرومیتاس، آمار، شانس. 21 ژوئن. آیا میزبانان قادر به اجرای موفقیت آمیز خواهند بود؟

لاریسا vs پرومیتاس

مصاحبه

رای